Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie turystyczne?

Bardzo ważnym elementem przygotowań do podróży jest zakup ubezpieczenia turystycznego. Oferty towarzystw ubezpieczeniowych są bardzo różne ale zazwyczaj zakres polisy można dobrać indywidualnie, dostosowując go do specyfiki konkretnego wyjazdu. Trzeba jednak pamiętać, aby przed podjęciem ostatecznej decyzji dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy, zwracając szczególną uwagę na następujące zapisy:
  • Jaka jest wysokość sumy gwarancyjnej (sumy ubezpieczenia), czyli ile wynosi maksymalna kwota jaką pokryje ubezpieczyciel w razie choroby lub wypadku za granicą. Limit ten powinien być na tyle wysoki, aby gwarantował pełne pokrycie kosztów leczenia bez konieczności sięgania do własnej kieszeni.
  • Czy umowa ubezpieczenia określa jakieś udziały własne lub franszyzy.
  • W jaki sposób ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia (czy odbywa się to bezgotówkowo czy też najpierw sami musimy zapłacić za leczenie, a dopiero potem możemy ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów).
  • Jakie czynniki zostały wyłączone z ochrony (najczęstsze wyłączenia to: wypadki powstałe w wyniku aktów terroryzmu, zamieszek lub działań wojennych, choroby spowodowane epidemią, choroby przewlekłe, wypadki związane z prowadzeniem pojazdu bez wymaganych uprawnień).
  • Jakie opcje dodatkowe można dokupić (np. leczenie chorób tropikalnych, ubezpieczenie następstw wypadków spowodowanych uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych, ubezpieczenie bagażu, assistance) i na jakich warunkach.
Przed zakupem ubezpieczenia powinniśmy również sprawdzić jak będzie wyglądał kontakt z ubezpieczycielem w razie konieczności skorzystania z jego pomocy. Mało które towarzystwo ubezpieczeniowe dopuszcza możliwość powiadomienia o wypadku poprzez SMS. Zdecydowana większość ubezpieczycieli wymaga kontaktu telefonicznego z CENTRUM ALARMOWYM. W niektórych krajach taka rozmowa może się okazać bardzo kosztowna, więc trzeba być na to wcześniej przygotowanym. Warto również pamiętać, że zgłoszenie do Centrum Alarmowego powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 24 godzin od wypadku, w przeciwnym razie towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić nam udzielenia pomocy.
_
Rocznik '84. Geofizyk z wykształcenia, podróżnik z zamiłowania. Pracująca na etacie żona i matka. Zagłębianka ze śląskim paszportem. Niepoprawna marzycielka, która ma więcej pomysłów niż czasu na ich realizacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Awesome Icons
Scroll to top
%d bloggers like this: